Edifici d'habitatges al Carrer Major de Salt

1997 Salt (Girona)

Promotor:E.U.G.E.S.A.

El fet d’haver de projectar un edifici d’habitatges de promoció en un punt tan singular com aquest des del punt de vista de la pròpia ciutat, condiciona una resposta que va més enllà del propi edifici i el seu interior, i mira de dialogar amb un espai públic, fet més propi d’edificis representatius d’ús públic que no privat.
L’edifici actua com a pla de fons del passeig, amb una façana complexa i contundent, que permet diferents lectures de l’immoble segons les actituts dels habitants d’aquest.