DATbe,
Despatx arquitectura tècnica Baix Empordà, control de qualitat i medicions
DG,
Direcció i Gestió, gestió integral d'obres i serveis.
GMK Associats, S.L.
Miquel LLorens Sulivera, arquitecte - càlcul d'estrctures
ENTEQ
Montse Quintana, enquinyera - enguinyeria, assesorament tècnic i projectes d'instal·lacions
BTT Enginueria
Josep Maria Ripoll, enguinyer - projectes d'instal·lacions
PROISOTEC
Josep Masachs, enguinyer - projectes d'instal·lacions