GMK Associats, S.L.
Miquel LLorens Sulivera, arquitecte - càlcul d'estrctures
ENTEQ
Montse Quintana, enginyera - enginyeria, assesorament tècnic i projectes d'instal·lacions
BTT Enginyeria
Josep Maria Ripoll, enginyer - projectes d'instal·lacions
PROISOTEC
Josep Masachs, enginyer - projectes d'instal·lacions
VIDAL&VINYOLES Associats
Xavier Vinyoles, arquitecte tècnic - enginyeria per a l'edificació