Jordi Paulí i Collado, arquitecte
Irene Oliva i Batlle, arquitecte
Laia Cormenzana i Llibre, arquitecte tècnic
Concepció Garcia i Camps, advocada